โควิด-19: คำแนะนำสำหรับแรงงานต่างด้าวชั่วคราวที่เดินทางไปแคนาดา

ในหน้านี้

ส่วนที่ 1: วิธีหยุดการแพร่กระจายของโควิด-1

การฉีดวัคซีน

หลักฐานแสดงให้เห็นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันผลที่รุนแรงเนื่องจากการติดโควิด-19 เช่น การเจ็บป่วยที่รุนแรง การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต

วัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองสำหรับใช้ในแคนาดาไม่เสียค่าใช้จ่าย วัคซีนมีให้สำหรับทุกคนที่มีสิทธิ์ รวมถึงแรงงานต่างด้าวชั่วคราว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคโคโรน่าไวรัส (โควิด-19): การป้องกันและความเสี่ยง

มาตรการเพิ่มเติม

ขณะที่ความพยายามทั่วประเทศแคนาดามีการดำเนินอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนโดยรวม และลดการแพร่เชื้อในชุมชน มาตรการด้านสาธารณสุขก็ยังคงเป็นรากฐานของการต่อสู้กับการระบาดใหญ่

คุณควรปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงสถานะการฉีดวัคซีนของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป คำแนะนำสำหรับมาตรการบางอย่างอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรคโคโรน่าไวรัส (โควิด-19): การป้องกันและความเสี่ยง

ส่วนที่ 2: สิ่งที่คุณต้องทราบก่อนที่จะออกจากประเทศของคุณ

การตระเตรียมการเดินทาง

ก่อนที่จะทำการตระเตรียมการเดินทาง ตรวจสอบกับนายจ้างของคุณ (หรือกระทรวงแรงงาน ถ้าคุณอยู่ในโครงการคนงานภาคการเกษตรตามฤดูกาล [SAWP]) ว่างานของคุณยังคงมีอยู่ นอกจากนี้ อ่านอีเมลที่คุณได้รับจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และพลเมืองของแคนาดา (IRCC) และปฏิบัติตามคำแนะนำ

มาตรการข้ามพรมแดนที่ยกระดับขึ้น

มีข้อกำหนดในการทดสอบและการกักกันที่แตกต่างกันเมื่อเดินทางมาถึง ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณเดินทางจาก และสถานะว่าคุณได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือไม่

ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติเป็น นักเดินทางที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว หรือไม่ และเรียนรู้เกี่ยวกับ มาตรการข้ามพรมแดนใหม่สำหรับการเดินทางทางอากาศ

คุณต้องใช้ ArriveCAN เพื่อให้ข้อมูลการเดินทาง / การกักกันภาคบังคับ และใช้หลังจากที่คุณเข้ามาในประเทศแคนาดา โปรดทบทวน การทดสอบก่อนเข้าประเทศ และข้อกำหนด ArriveCAN ของรัฐบาลแคนาดา

ส่วนที่ 3: สิ่งที่คุณต้องทราบเมื่อมาถึง

การทดสอบ การกักกัน และการแยกตัว

คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับ การทดสอบเมื่อมาถึง ควบคู่ไปกับข้อกำหนดการกักกัน หรือการแยกตัว เมื่อคุณมาถึง เจ้าหน้าที่การข้ามพรมแดนที่สนามบินจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่คุณ

การใช้ ArriveCAN

คุณต้องใช้ ArriveCAN เพื่อให้ข้อมูลการเดินทาง / การกักกันภาคบังคับ และใช้หลังจากที่คุณเข้ามาในประเทศแคนาดา โปรดทบทวน การทดสอบก่อนเข้าประเทศ และข้อกำหนด ArriveCAN ของรัฐบาลแคนาดา

ส่วนที่ 4: สิ่งที่คุณต้องทราบสำหรับเวลาที่เหลือในการอยู่อาศัยของคุณ

สิทธิ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่ เว็บเพจสิทธ์ของแรงงานต่างด้าว

มาตรการสนับสนุนรายได้ของโควิด-19

ถ้าคุณป่วยเป็นโรคโควิด-19 นายจ้างของคุณไม่สามารถยุติสัญญาของคุณได้ คุณอาจมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์และบริการเกี่ยวกับโควิด-19 ถ้าคุณป่วย และขาดงานเนื่องจากโควิด-19 คุณอาจมีสิทธิ์ลาป่วยโดยได้รับค่าจ้าง หรือไม่ได้รับค่าจ้าง ขึ้นอยู่กับสัญญาจ้างงานของคุณ และมาตรฐานการจ้างงานของรัฐบาลกลาง จังหวัด หรืออาณาเขตที่เกี่ยวข้อง

การเปลี่ยนงาน

ถ้าคุณกำลังเปลี่ยนงานหรือนายจ้าง และต้องการใบอนุญาตทำงานที่เฉพาะเจาะจงนายจ้างใหม่ โปรดดูข้อมูลในหน้า การทำงานในแคนาดาชั่วคราว

องค์กรสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ

รัฐบาลแคนาดา กำลังให้เงินแก่องค์กรในชุมชนเพื่อสนับสนุนคนงานที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 องค์กรเหล่านี้ สามารถให้คำแนะนำและการเกื้อกูล การแปล การประชุมเชิงปฏิบัติการ โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และอื่น ๆ

ท้ายที่สุด คุณสามารถเยี่ยมชม ศูนย์รวมแรงงานข้ามชาติ เพื่อค้นหาทรัพยากรที่มีประโยชน์ได้ แม้ว่าข้อมูลบางอย่างเจาะจงใช้กับบริติชโคลัมเบียเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่จะไม่คำนึงว่าคุณทำงานและอาศัยที่ไหนในแคนาดา

การรายงานการละเมิด

ถ้าคุณตกอยู่ในอันตราย โปรดโทร 9-1-1 ทันที

นี่เป็นสายโทรฟรีจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใดก็ได้ในแคนาดา

คนงานทุกคนในแคนาดาได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของแคนาดา

แคนาดาให้ความสำคัญกับการละเมิดแรงงานต่างด้าวชั่วคราว (TFW) อย่างจริงจัง นายจ้างที่ใช้แรงงานในทางที่ผิด อาจถูกลงโทษ หรือถูกแบนจากโครงการ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิด และวิธีการรายงานทางโทรศัพท์ รายงานด้วยตัวเอง หรือโดยการส่งจดหมายธรรมดา โปรดดูที่ วิธีรายงานการละเมิดแรงงานต่างด้าวชั่วคราว

ในการรายงานการละเมิดออนไลน์ คุณสามารถใช้ แบบฟอร์มออนไลน์ในการรายงานการละเมิดแรงงานต่างด้าวชั่วคราว ซึ่งเป็นแบบฟอร์มหลายภาษา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแจ้งตำรวจม้าของแคนาดา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น และหน่วยงานสุขภาพท้องถิ่นได้ด้วย

ใบอนุญาตทำงานที่ไม่ระบุรายละเอียดเรื่องงาน สำหรับคนงานที่มีความเปราะบาง

ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังถูกละเมิด หรือมีความเสี่ยงในการถูกละเมิดโดยนายจ้างของคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ในการสมัครเพื่อรับใบอนุญาตทำงานที่ไม่ระบุรายละเอียดเรื่องงานสำหรับคนงานที่มีความเปราะบาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมหน้า IRCC สำหรับ คนงานที่มีความเปราะบาง ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิด

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: