การรายงานการนำโครงการแรงงานชั่วคราวต่างชาติ (Temporary Foreign Worker) ไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสม

De : Emploi et Développement social Canada

การปกป้องรักษาความซื่อสัตย์ของโครงการแรงงานชั่วคราวต่างชาติ

เราสนับสนุนให้ประชากรชาวแคนาดา นายจ้าง และ แรงงานชั่วคราวต่างชาติให้รายงานกรณีการนำเอาโครงการแรงงานชั่วคราวต่างชาติไปใช้ในทางที่ผิด หรือ ไม่เหมาะสมโดยรายงานต่อรัฐบาลของแคนาดา หากคุณรับรู้ว่ามีบางคนได้นำโครงการนี้ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม โปรดแจ้งให้เราทราบ

นายจ้างที่นำโครงการ TFWP ไปใช้ในทางที่ผิดอาจเผชิญกับมาตรการลงโทษทางอาญาที่รวมถึง โทษปรับ หรือ การจำคุก หรือ มาตรการทางปกครองต่าง ๆ เช่น การรอการลงโทษ การเพิกถอน หรือ การสั่งห้ามเข้าถึงโครงการนี้

หน่วยงาน Service Canada มีกลไกควบคุมที่หลากหลาย เช่น กระบวนการประเมินผลกระทบต่อตลาดแรงงานที่เข้มงวด การตรวจประเมินการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของนายจ้าง การทบทวนและคำสั่งกระทรวงเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และ ขัดขวางการกระทำผิดของโครงการฯ

รายงานการใช้ในทางผิด

เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการนำโครงการ TFWP ไปใช้ในทางที่ผิด หรือ ไม่เหมาะสม โปรดใช้ เครื่องมือรายงานการฉ้อฉลแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกระบวนการทางออนไลน์แบบทีละขั้นตอนที่ปลอดภัยสำหรับการยื่นข้อมูลของคุณให้กับเราโดยตรง โดยคุณสามารถรายงานแบบไม่ระบุตัวตนได้หากต้องการ Service Canada จะดำเนินการอย่างจริงจังกับกรณีการนำโครงการฯ ไปใช้ในทางที่ผิด เมื่อบุคคลหนึ่ง หรือ ธุรกิจหนึ่งได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ โดยการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือ ที่นำไปสู่การเข้าใจผิด ดังนี้จึงทำให้ความซื่อสัตย์ของโครงการที่เรามอบให้ลดน้อยลง

แผนกให้บริการดูแลด้านความซื่อสัตย์ของโครงการ (Integrity Services Branch) จะดูแลจัดการในข้อมูลที่หน่วยงาน Service Canada ได้รับจากบุคคลต่าง ๆ และประเมินเพื่อหาความเกี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือ และ ผลกระทบ เพื่อกำหนดว่ามีการนำโครงการแรงงานชั่วคราวต่างชาติไปใช้ในทางที่ผิด หรือ ไม่เหมาะสมหรือไม่ ข้อมูลที่คุณมอบให้จะนำมาตรวจสอบและส่งต่อให้กับสำนักงานที่ดูแลรับผิดชอบ เพื่อการตรวจสอบและ/หรือการดำเนินการต่อไป

เครื่องมือรายงานการฉ้อฉลแบบออนไลน์นี้เป็นกระบวนการทางออนไลน์แบบทีละขั้นตอนที่ปลอดภัยสำหรับการยื่นรายงานโดยไม่ระบุตัวตน

คุณยังสามารถรายงานการใช้ในทางที่ผิดหรือไม่เหมาะสมที่สงสัยว่าอาจเกิดขึ้น โดยการโทรติดต่อบริการโทรฟรีของเรา ซึ่งเป็นบริการสายด่วนแจ้งข้อมูลลับของ Service Canada ได้ที่หมายเลข 1-866-602-9448 ส่งข้อมูลให้กับเราทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือ ส่งรายงานไปยังศูนย์ Service Canada Centre ในเขตพื้นที่ของคุณได้

National Investigative Services
Integrity Services Branch
Service Canada
165 Hotel-de-Ville
6th Floor
Gatineau, Québec
K1A 0J2
Canada

ข้อมูลมากกว่านี้

สำหรับการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแรงงานชั่วคราวต่างชาติ (Temporary Foreign Worker Program) และเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้าง โปรดอ่าน ข้อกำหนดใหม่สำหรับการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของนายจ้าง

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: