เครื่องมือรายงานการฉ้อฉลทางออนไลน์ – ข้อมูลที่ควรส่งให้เรา

ขั้นตอนที่ 3: ข้อมูลที่ควรส่งให้เรา

ข้อมูลต่อไปนี้จะช่วยให้เราพิจารณาว่าเราควรดำเนินการสอบสวน การตรวจสอบ หรือ การดำเนินการอื่นหรือไม่:

 • ตำแหน่งที่ตั้งและชื่อของกิจการธุรกิจ หรือ ชื่อองค์กร (หากเกี่ยวข้อง)
 • ชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้ที่สงสัยว่าอาจนำโครงการไปใช้ในทางที่ผิด หรือ ไม่เหมาะสม เช่น ที่อยู่และอีเมล เป็นต้น และชื่อของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (หากทราบ)
 • ประเภทของการใช้ในทางที่ผิดที่คุณสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้:
  • สถานะของผู้พำนักอาศัย
  • การทำร้ายลูกจ้าง การข่มขู่ การยึดหนังสือเดินทางหรือเช็คค่าจ้าง ฯลฯ
  • อาชีพที่แตกต่าง/มิชอบ
  • การเข้าแทนที่แหน่งงานของชาวแคนาดา
 • รายละเอียดการสังเกตการณ์ของคุณ
 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง: คุณเคยเห็นเอกสารใดๆ หรือไม่?
 • ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (ไม่บังคับ: คุณสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตนได้) เพื่อให้เราติดต่อคุณได้ หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติม?

คุณอาจไม่ต้องให้ข้อมูลที่ระบุไว้ดังกล่าวทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ด้วยเหตุผลด้านการรักษาความลับโปรดพึงทราบว่าเราจะไม่ตอบกลับคุณหรือให้ข้อมูลอัปเดตแก่คุณอันเป็นผลมาจากข้อมูลที่คุณได้ยื่น โปรดมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลจัดการรายงานกรณีการใช้ในทางที่ผิด หรือ ไม่เหมาะสมทั้งหมดเหล่านี้อย่างจริงจัง

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: