เครื่องมือรายงานการฉ้อฉลทางออนไลน์

เราจะไม่เปิดเผยชื่อของคุณ เนื่องจาก Service Canada มีหน้าที่ตามกฎหมายในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ด้วยเหตุผลด้านการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หลังจากได้รับข้อมูลจากคุณแล้ว เราจะไม่ตอบกลับ หรือแจ้งผลให้คุณทราบ ขอให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินการอย่างจริงจังกับข้อมูลที่ได้รับ ซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

หากคุณต้องการส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาถึงเรา, กรุณาอ้างอิงหมายเลขยืนยันของคุณและส่งไปรษณีย์มาได้ที่:

National Investigative Services
Integrity Services Branch
Service Canada
165 Hotel de Ville
Phase 2, 6th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0J2
Canada

เราจะไม่คืนเอกสารที่คุณส่งมาให้เพื่อใช้ในการดำเนินการตรวจสอบ เมื่อคุณคลิก "ส่ง" ด้านล่าง คุณจะได้รับหมายเลขยืนยัน โปรดเก็บหมายเลขนี้ไว้เป็นความลับ และในอนาคด หากคุณต้องการให้ข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับกรณีต่อเจ้าหน้าที่ ให้ใช้หมายเลขนี้อ้างอิงทุกครั้ง

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: