เครื่องมือรายงานการฉ้อฉลทางออนไลน์ – วิธีการเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: วิธีการเริ่มต้น

การรายงานการใช้ในทางที่ผิด หรือ ไม่เหมาะสมสำหรับโครงการแรงงานต่างชาติชั่วคราว (Temporary Foreign Worker Program)

ต่อไปนี้เป็นประเด็นบางอย่างที่พึงจดจำไว้ก่อนเริ่มต้นกระบวนการรายงานทางออนไลน์

  • การส่งข้อมูลของคุณผ่านกระบวนการนี้จะไม่ได้รับการตอบกลับใด ๆ
  • เราจะไม่เผยแพร่ข้อมูลระบุตัวตนของคุณ เว้นแต่คุณให้ความยินยอม คุณจะส่งข้อมูลติดต่อของคุณให้กับเราหรือไม่ก็ได้ ข้อมูลเบาะแสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ได้รวบรวมมาผ่านทางเครื่องมือนี้ หรือ โดยวิธีการอื่น ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • Service Canada จะไม่จ่ายค่าตอบแทนสำหรับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่ให้ข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับกรณีฉ้อฉลที่น่าสงสัย
  • เราจะพิจารณาข้อมูลเบาะแสทั้งหมดอย่างจริงจัง และจะใช้ขั้นตอนปฏิบัติแบบเดียวกันกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม เราสนับสนุนให้คุณให้รายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของข้อกล่าวหา
  • เมื่อคุณได้ยื่นข้อมูลผ่านกระบวนการทางออนไลน์นี้ คุณจะไม่สามารถเพิกถอนได้
  • ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการทบทวน เพื่อประเมินความเที่ยงตรงของข้อกล่าวหาและเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปหรือไม่ การดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวโดยทันทีอาจไม่เหมาะสมหรือทำไม่ได้เสมอไป แต่เราจะตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตามที่จำเป็น
  • โปรดอ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความมั่นคงปลอดภัย
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :