เครื่องมือรายงานการฉ้อฉลทางออนไลน์ – เริ่มต้นกระบวนการทางออนไลน์เดี๋ยวนี้

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มต้นกระบวนการทางออนไลน์เดี๋ยวนี้

เครื่องมือนี้จะนำมาใช้รายงานกรณีการนำโครงการแรงงานชั่วคราวต่างชาติ (Programme des travailleurs étrangers temporaires) ไปใช้ในทางที่ผิด

Service Canada มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนของบุคคลใด ๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อฉลที่สงสัย คุณสามารถให้ข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ที่ลักษณะของข้อมูลที่คุณให้นั้น อาจทำให้บุคคลที่สงสัยพยายามค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูล การให้ข้อมูลผ่านเครื่องมือนี้จะทำให้คุณตกอยู่ในภาวะอันตรายที่ใกล้ตัว หรือ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางร่างกายที่ร้ายแรงหรือไม่ และ คุณยินยอมให้ Service Canada ใช้ข้อมูลนี้หรือไม่?

ใช่ จะทำให้ฉันตกอยู่ในอันตราย หรือ ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ไม่ใช่ ฉันไม่ยินยอม ไม่อนุญาตให้ Service Canada ใช้ข้อมูลนี้

ในการดำเนินเรื่อง คุณต้องอนุญาตให้ Service Canada ใช้ข้อมูลของคุณ ในกรณีที่คาดว่าจะมีการล่วงละเมิดถึงขั้นทำร้ายร่างกาย กรุณาแจ้งได้ที่หมายเลข 1 (866) 602-9448

ไม่ใช่ การรายงานนี้จะไม่ทำให้ฉันตกอยู่ในอันตราย หรือ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ใช่ ฉันยินยอมให้ Service Canada ใช้ข้อมูลนี้

เริ่มต้นกระบวนการทางออนไลน์เดี๋ยวนี้

หากต้องการรายงานการฉ้อฉล หรือ การใช้ในทางที่ผิดประเภทอื่น ๆ โปรดโทรติดต่อไปที่หมายเลข 1 (800) 808-6352 (สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประกันการจ้างงานและหมายเลขประกันสังคม (questions d'assurance-emploi et de numéro d'assurance sociale)) หรือ หมายเลข 1 (800) 277-9915 (สำหรับประเด็นที่เกี่ยวกับ RPC หรือ SV) หรือ ส่งข้อมูลผ่านทางไปรษณีย์ไปยัง:

Services d'enquête nationaux
Direction générale des services d'intégrité
Service Canada
165, rue Hôtel-de-ville
Phase II, 6e étage
Gatineau, Québec
K1A 0J2
Canada

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :