Ang Online na Pagsumite ng Impormasyon Tungkol sa Pandaraya – Kung papaano magsimula

Hakbang 1: Kung papaano magsimula

Ang pagsumite ng report ng pang-aabuso o pagsasamantala para sa Programa ng Pansamantalang Banyagang Manggagawa

Naririto ang ilang mga bagay na kailangang tandaan bago simulan ang online na pamamaraan ng pagsumite ng report:

  • Walang pagtugon na ibibigay bilang resulta ng iyong pagsumite ng impormasyon sa pamamagitan ng pamamaraan na ito.
  • Hindi namin ipaaalam ang iyong pagkakakilanlan maliban na lamang kung iyong ibinigay ang iyong pahintulot. Hindi mo kinakailangang ibigay sa amin ang anumang impormasyon para ka ma-contact. Ang lahat ng mga impormasyon, kahit man ito ay kinolekta sa pamamagitan ng Online na Pagsumite ng Impormasyon na ito, o sa pamamagitan ng iba pang pamamaraan, ay itinuturing na kumpidensiyal at sumasailalim ng mga kondisyon ng Ordinansa ng Pagka-pribado (Privacy Act).
  • Ang Service Canada ay hindi magbibigay ng bayad para sa impormasyon na natanggap galing sa mga tao na nagbigay ng mga pagsisiwalat tungkol sa pinaghihinalaang pandaraya.
  • Seryoso naming isinasaalang-alang ang lahat ng mga balita na nanggagaling sa mga taong nagsumite ng impormasyon at isasakatuparan ang kaparehong mga pamamaraan sa lahat ng mga impormasyon na natanggap. Gayunpaman, hinihimok ka namin na bigyan mo kami ng pinakamaraming detalye hangga't maaari upang matulungan kami na maunawaan ang uri ng mga paratang.
  • Oras na naisumite mo na ang impormasyon sa pamamagitan ng online na pamamaraan na ito, hindi mo na ito mababawi.
  • Ang lahat ng mga impormasyon ay pag-aaralan upang malaman ang katotohanan ng mga paratang at kung kakailanganin pa ng karagdagang aksiyon. Maaaring hindi naaangkop o posibleng hindi kaagad-agad na mayroon kaming gagawin base sa impormasyon na natanggap, ngunit aming pag-aaralan ito at gagawin ang nararapat na aksiyon.
  • Lubos na basahin ang mga pahayag tungkol sa pagka-pribado at seguridad.
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :