Ang Online na Pagsumite ng Impormasyon Tungkol sa Pandaraya– Simulan na Ngayon ang Online na Proseso

Hakbang 4: Simulan na Ngayon ang Online na Proseso

Ang online na pagsumite ng impormasyon na ito ay ginagamit upang makapag-ulat ng pang-aabuso o pagsasamantala sa Programa ng Pansamantalang Banyagang Manggagawa.

Ang Service Canada ay may legal na obligasyong huwag ipaalam ang pagkakakilanlan ng sinumang tao na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pinaghihinalaang pandaraya. Ang impormasyon ay maaaring ibigay nang hindi ipinakikilala ang iyong sarili, gayunpaman ang uri ng impormasyon na iyong ibibigay ay maaaring maging dahilan upang malaman ng taong pinaghihinalaan kung saan nagmula ang impormasyon. Ang pagbibigay ba ng impormasyon sa pamamagitan ng online na pagsumite na ito ay malamang na magdudulot sa iyo ng nalalapit na panganib o kaya maging posibleng sanhi ng anumang peligro o seryosong pisikal na pinsala at pinahihintulutan mo ba ang Service Canada na gamitin ang impormasyon na ito?

Oo, maaaring malagay ako sa panganib o mapinsala. Hindi, hindi ko ibinibigay ang aking pahintulot. Hindi maaaring gamitin ng Service Canada ang impormasyong ito.

Upang makapagpatuloy, kinakailangan mong ibigay ang iyong pahintulot sa Service Canada na gamitin ang iyong impormasyon. Upang makapag-ulat ng mga pinaghihinalaang pang-aabuso na maaaring magdulot ng pinsala, tumawag po lamang sa 1 (866) 602-9448.

Hindi, hindi ako mailalagay nito sa panganib o peligro ng pagkapinsala. Oo, pinahihintulutan ko ang Service Canada na gamitin ang impormasyon na ito.

Simulan na Ngayon ang Online na Proseso

Upang makapag-ulat ng iba pang mga uri ng pandaraya o pang-aabuso, mangyaring tumawag lamang sa alinman sa 1 (800) 808-6352 (para sa Insurance sa Pagtatrabaho at mga bagay na may kaugnayan sa NAS), o 1 (800) 277-9915 (para sa mga bagay na may kaugnayan sa RPC o SV), o kaya ay ipadala ang impormasyon sa pamamagitan ng koreo sa:

Services d'enquête nationaux
Direction générale des services d'intégrité
Service Canada
165, rue Hôtel-de-ville
Phase II, 6e étage
Gatineau, Québec
K1A 0J2
Canada

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :