แรงงานต่างชาติ: รู้สิทธิของคุณ

De : Emploi et Développement social Canada

ในแคนาดาสิทธิของคนงานทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งคุณสามารถขอข้อมูล เกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานและสิทธิของคุณได้โดยโทรไปที่เบอร์ที่ระบุไว้ในจังหวัดที่คุณทำงาน

สำนักงานสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับงานที่เป็นอันตราย หรือความปลอดภัยในการทำงาน

อัลเบอร์ต้า
1-866-415-8690
บริติชโคลัมเบีย
1-888-621-7233
แมนิโทบา
1-855-957-7233
นิว บรันสวิก
1-800-222-9775
นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์
1-800-563-5471
นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์
1-800-661-0792
โนวาสโกเชีย
1-800-661-0792
นูนาวุต
1-800-952-2687
ออนแทรีโอ
1-877-202-0008
ปรินซ์เอดเวอร์ดไอแลนด์
1-800-237-5049
ควิเบก
1-844-838-0808
ซัสแคตเชวัน
1-800-567-7233
ยูคอน
1-800-661-0443

สำนักงานมาตรฐานแรงงาน

ติดต่อปัญหาที่เกี่ยวกับค่าจ้าง หรือชั่วโมงการทำงานของคุณ

อัลเบอร์ต้า
1-877-427-3731
บริติชโคลัมเบีย
1-800-663-3316
แมนิโทบา
1-800-821-4307
นิว บรันสวิก
1-888-452-2687
นิวฟันด์แลนด์และแลบราดอร์
1-877-563-1063
นอร์ทเวสต์เทร์ริทอรีส์
1-888-700-5707
โนวาสโกเชีย
1-888-315-0110
นูนาวุต
1-877-806-8402
ออนแทรีโอ
1-800-531-5551
ปรินซ์เอดเวอร์ดไอแลนด์
1-800-333-4362
ควิเบก
1-800-265-1414
ซัสแคตเชวัน
1-800-667-1783
ยูคอน
1-800-661-0408 ext. 5944

สำหรับตำรวจดับเพลิง รถพยาบาล หรือขอความช่วยเหลือเร่งด่วนให้โทร 9-1-1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของสิทธิของแรงงานชาวต่างชาติในประเทศแคนาดา หรือรายงานการละเมิดโปรดไปที่: canada.ca/droits-travailleurs-étrangers

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :