Para sa mga dayuhang manggagawa: Alamin ang mga karapatan mo

De : Emploi et Développement social Canada

Sa Canada, pinoprotektahan ng batas ang mga karapatan ng lahat ng manggagawa. Maaari kang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga batas sa pagtatrabaho at sa mga karapatan mo sa pamamagitan ng pagtawag sa numerong nakalista sa ibaba ayon sa probinsya at teritoryo kung saan ka nagtatrabaho.

Mga tanggapan para sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho

Makipag-ugnayan para sa mga alalahanin tungkol sa mapanganib na trabaho o kaligtasan sa trabaho

Alberta
1-866-415-8690
Colombie-Britannique
1-888-621-7233
Manitoba
1-855-957-7233
Nouveau-Brunswick
1-800-222-9775
Terre-Neuve-et-Labrador
1-800-563-5471
Territoires du Nord-Ouest
1-800-661-0792
Nouvelle-Écosse
1-800-661-0792
Nunavut
1-800-952-2687
Ontario
1-877-202-0008
Île-du-Prince-Édouard
1-800-237-5049
Quebec
1-844-838-0808
Saskatchewan
1-800-567-7233
Yukon
1-800-661-0443

Mga tanggapan para sa Mga pamantayan sa pagtatrabaho

Makipag-ugnayan para sa mga problema sa sweldo o iyong mga oras ng pagtratrabaho

Alberta
1-877-427-3731
Colombie-Britannique
1-800-663-3316
Manitoba
1-800-821-4307
Nouveau-Brunswick
1-888-452-2687
Territoires du Nord-Ouest
1-877-563-1063
Northwest Territories
1-888-700-5707
Nouvelle-Écosse
1-888-315-0110
Nunavut
1-877-806-8402
Ontario
1-800-531-5551
Île-du-Prince-Édouard
1-800-333-4362
Quebec
1-800-265-1414
Saskatchewan
1-800-667-1783
Yukon
1-800-661-0408 ext. 5944

Para sa pulisya, bumbero, ambulansya o agarang tulong, tumawag sa 9-1-1.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga karapatan ng mga dayuhang manggagawa sa Canada o upang mag-ulat ng pang-aabuso, bumisita sa: canada.ca/droits-travailleurs-étrangers

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :