Paano ibigay ang iyong mga fingerprint at larawan (biometrics)

Tiyakin na kailangan mong ibigay ang iyong biometrics

 • Kung mag-a-appliquer ka sa unang pagkakataon, kailangan mong ibigay ang iyong biometrics maliban na lang kung hindi ka kasali sa mga dapat magbigay nito
 • Kung naibigay mo na dati ang mga ito bilang bahagi ng aplikasyon para sa isang visa ng bisita (visa de visiteur), permiso para sa pag-aaral (permis d’études) o permiso para sa pagtatrabaho (permis de travail)
  • posibleng may bisa pa ang iyong biometrics data
  • kung ganoon, hindi mo kailangang ibigay muli ang iyong biometrics para sa isang bagong aplikasyon
  • alamin kung may bisa pa ang iyong biometrics

Pumunta sa isang opisyal na lokasyon upang ibigay ang iyong biometrics

Kapag natanggap mo na ang liham mula sa amin na nagsasabing kailangan mo ng biometrics, kailangan mong pumunta nang personal sa isang opisyal na lokasyon ng serbisyo para sa pangongolekta ng biometrics.

Sa labas ng Canada

Point d’entrée ng Canada

 • Available lang para sa
  • mga naghahabol ng asylum, at
  • mga aplikante para sa travailler o etudier permit na kwalipikadong mag-appliquer sa point d’entrée

Sa Canada

 • Sa mga piling lokasyon ng Service Canada, simula sa unang bahagi ng 2019.

Upang madagdagan ang nalalaman tungkol sa biometrics, tingnan ang Mga fact tungkol sa biometrics at ang mga madalas itanong tungkol dito.

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :