Ang coronavirus disease (COVID-19): Mga mapagkukunan ng impormasyon

I-download ang resources na ito at ibahagi sila sa iyong komunidad.

Pagbabakuna/Vaccination

Protektahan ang iyong sarili at ang iba

Alerte COVID

Mga Manlalakbay/Biyahero

Mga at-risk o madaling maapektohang grupo

Mga caregiver

Paglinis

Pagiging handa

Tungkol sa COVID-19

Diffusion dans les médias sociaux

Sharing para sa personal na paggamit

Sharing para sa mga organisasyon

Alerte COVID

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :