Ang Cannabis sa Canada – Ano ang Dapat Mong Malaman

PDF na Bersyon - 110 Kb

Binuo ang Cannabis Act para mas maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga taga-Canada, para mailayo ang cannabis sa mga kabataan at hindi ito pagkakitaan ng mga kriminal at organisadong grupong sangkot sa krimen.

 • Para makabili, magmay-ari, o makagamit ng cannabis at mga produkto ng cannabis, dapat ay nasa legal kang edad (18 o 19 o pataas, depende sa iyong probinsya o teritoryo).
 • May kasamang mahihigpit na parusa ang Cannabis Act sa pagbebenta o pagbibigay ng cannabis at mga produkto ng cannabis sa kabataang wala pa sa legal na edad.
 • Maaari kang magmay-ari nang hanggang 30 grams ng legal na dried cannabis, o katumbas nito na non-dried form kapag ikaw ay nasa labas.
 • Ang mga legal na produkto ng cannabis (maliban sa mga produkto na mayroong mas kaunti sa 0.3% THC o walang THC) ay mayroong excise stamp sa etiketa ng produkto, na may iba’t ibang kulay para sa bawat probinsya at teritoryo, sa mga label ng produkto. Hanapin ang stamp upang malaman kung ito’y legal na produkto.
 • Labag sa batas ang ilabas o ipasok sa Canada ang cannabis at mga produkto ng cannabis, pati na ang may CBD. Ito’y umaaplay sa lahat ng mga bansa, legal man ang cannabis doon o hindi.
 • Sa bandang huli ng 2019, magiging legal ang bumili ng edible (nakakain) na cannabis, cannabis extracts, at cannabis topicals. Ang mga produktong ito ay bukod pa sa mga produkto ng cannabis na maaari na ngayong bilhin, tulad ng dried cannabis at cannabis oil.
 • Kung pinili mong gamitin ang cannabis, alamin ang mga epekto nito sa kalusugan at kung paano bawasan ang mga panganib sa iyong kalusugan at kaligtasan. Tulad ng alak at tabako, ang cannabis ay may mga peligro, lalo na para sa mga kabataan at baguhang nasa hustong gulang.
 • Maaaring abutin nang hanggang dalawang oras bago maramdaman ang mga epekto ng cannabis na iyong kakainin o iinumin, at hanggang apat na oras upang maramdaman ang buong epekto, ‘di tulad ng mga epekto ng paninigarilyo o pag-vape ng cannabis, na nararamdaman sa loob ng ilang mga minuto. Iba-iba ang epektong nararamdaman ng iba’t-ibang tao sa cannabis. Kahit na may delay ang mga epekto nito, maaaring magkaroon pa rin ito ng impluwensya sa iyo.
 • Huwag magmaneho nang nakagamit ng cannabis, o magtrabaho nang may impluwensya nito. Maaaring maapektuhan ng cannabis ang iyong kakayahang magpatakbo ng mga sasakyan o magpagana ng equipment nang ligtas. Isang malaking paglabag sa batas ang pagmamaneho nang may impluwensya ng cannabis o anupamang gamot.
 • Kung mayroon kang cannabis, ilayo ito sa mga bata, kabataan, at alagang hayop. Mag-ingat lalo na sa edible cannabis, dahil maaaring magkamali ang iba at isiping ito’y regular na pagkain o inumin.
 • Sa ilalim ng Cannabis Act, patuloy na magbibigay ng access sa cannabis para sa mga layuning medikal sa mga taong may pahintulot ng kanilang healthcare practitioner.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Cannabis Act at tungkol sa mga epekto ng cannabis sa kalusugan, bisitahin ang: www.Canada.ca/Cannabis o tumawag sa 1 800 O-Canada

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: