بیماری ویروس کرونا (کووید 19): منابع آگاهی

این منابع را دانلود کنید و آنها را با جامعه خود به اشتراک بگذارید.

واکسیناسیون

حفاظت از خود و دیگران

گروه‌های در معرض خطر

مراقبان

نظافت

اشتراک گذاری در رسانه‌های اجتماعی

حقایقی در مورد واکسن‌های کووید 19

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :