بیماری ویروس کرونا (کووید 19): منابع آگاهی

این منابع را دانلود کنید و آنها را با جامعه خود به اشتراک بگذارید.

واکسیناسیون

حفاظت از خود و دیگران

گروه‌های در معرض خطر

مراقبان

نظافت

اشتراک گذاری در رسانه‌های اجتماعی

حقایقی در مورد واکسن‌های کووید 19

Détails de la page

Date de modification :