بیماری ویروس کرونا (کووید 19): منابع آگاهی

این منابع را دانلود کنید و آنها را با جامعه خود به اشتراک بگذارید.

واکسیناسیون

حفاظت از خود و دیگران

هشدار کووید

مسافران

گروه‌های در معرض خطر

مراقبان

نظافت

آماده شدن

درمورد کووید 19

اشتراک گذاری در رسانه‌های اجتماعی

اشتراک گذاری برای استفاده شخصی

اشتراک گذاری برای سازمان‌ها

هشدار کووید

Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :