Bệnh do vi-rút corona (COVID-19): Nguồn tài liệu nâng cao sự nhận thức

Tải các tài liệu này xuống và chia sẻ chúng với cộng đồng của quý vị.

Tiêm phòng

Bảo vệ mình và người khác

Cảnh báo COVID

Du khách

Các nhóm có nguy cơ cao

Người chăm sóc

Làm sạch

Giới thiệu về COVID-19

Chia sẻ trên mạng xã hội

Chia sẻ để sử dụng cá nhân
Signaler un problème ou une erreur sur cette page
Veuillez sélectionner toutes les cases qui s'appliquent :

Merci de votre aide!

Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, contactez-nous.

Date de modification :