چگونه اثر انگشت و عکس (بیومتریک) خود را بدهید

لطفا مطمئن شوید که شما نیز احتیاج به انجام بیومتریک دارید.

 • اگربرای اولین بار تقاضای ویزا دارید شما ملزم به انجام بیومتریک هستید مگر آنکه از انجام بیومتریک معاف باشید
 • اگرقبلا اثرانگشت و عکس خود را برای درخواست ویزای توریستی، تحصیلی یا اجازه کارارائه داده اید:
  • احتمالاً بیومتریک شما هنوز اعتبار دارد
  • اگر بیومتریک شما هنوز اعتبارداشته باشد شما برای درخواست جدید خود مجبور به انجام مجدد بیومتریک نیستید
  • لطفا کنترل کنید آیا بیومتریک شما هنوز اعتبار دارد یا خیر

لطفا برای انجام بیومتریک خود به یکی از مراکز رسمی مراجعه کنید.

به محض اینکه نامه ای ازطرف ما دریافت کردید که در آن بر لزوم انجام بیومتریک شما تاکید شده است، لطفا شخصا به یکی از مراکز رسمی خدمات بیومتریک مراجعه کنید.

خارج از کانادا:

 • مراکز پشتیبانی درخواست ویزا در سراسر ایالات متحده آمریکا
  • شما لازم است اول قراری در یکی از آ اس سی بگذارید.
 • مراکز درخواست ویزا (VAC) در سراسر دنیا
  • شما میتوانید قراری در یکی از و آ ک های منتخب بگذارید. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت و آ ک مراجعه نمائید.
  • مراکز درخواست ویزا (VAC) توسط شرکت های خصوصی اداره شده و برای ارائه خدمات ویژه به متقاضیان مورد تایید وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC قرار گرفته اند.

مرزهای ورودی کانادا

 • فقط افراد زیر می توانند مراجعه کنند
  • متقاضیان پناهندگی و
  • متقاضیان اجازه کار یا تحصیل که واجد شرایط برای ارائه درخواست در مرزهای ورودی کانادا هستند.

در کانادا

 • در مراکز خدماتی منتخب کانادا، از اوائل سال 2019

برای کسب اطلاعات بیشتردر خصوص بیومتریک لطفا به اطلاعات مربوط به بیومتریک و بخش سئوالات مکرر مراجعه کنید.

Report a problem or mistake on this page
Please select all that apply:

Thank you for your help!

You will not receive a reply. For enquiries, contact us.

Date modified: