แบบฟอร์มออนไลน์สำหรับรายงานการละเมิดแรงงานชั่วคราวต่างชาติ

หากคุณกำลังตกอยู่ในอันตราย โปรดติดต่อ 9-1-1
ทันที หมายเลขโทรศัพท์ของแคนาดาทุกหมายเลขสามารถติดต่อหมายเลขนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่ว่าใครก็สามารถแจ้งรายงานได้ เราให้ความสำคัญกับการรายงานการละเมิดแรงงานชั่วคราวต่างชาติเป็นอย่างมาก

ข้อมูลทั้งหมดจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของแคนาดาและข้อมูลการรายงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อนายจ้างว่าใครเป็นผู้รายงาน อย่างไรก็ตาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับกรมหรือหน่วยงานอื่นๆ ของแคนาดาที่สามารถให้การช่วยเหลือได้

อ่านแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของเรา

โปรดแจ้งให้เราทราบว่า

หมายเหตุ: คุณสามารถรายงานการละเมิดได้ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในแคนาดา

เกิดอะไรขึ้น (สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อ)

ตัวอย่างเช่น: ฉันไม่ได้รับค่าจ้าง ที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นอย่างที่ตกลงกันไว้ งานไม่เหมือนกับที่ระบุใน LMIA

คุณไม่จำเป็นต้องให้ชื่อหรือข้อมูลติดต่อของคุณแก่เราหากไม่ต้องการ แต่หากคุณให้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อเรา:

โปรดระบุรหัสเมืองและรหัสประเทศ หากไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ของแคนาดา

Page details

Date modified: