ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTA)

ผู้เดินทางส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้วีซ่าหรือระบบอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Travel Authorization, eTA) เพื่อบินไปหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินของแคนาดา

ก่อนที่คุณจะสมัคร กรุณาดูหัวข้อ ค้นหาสิ่งที่คุณจำเป็นต้องใช้ ในการเดินทางไปแคนาดา

ระบบอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Travel Authorization) คืออะไร?

ระบบอนุมัติการเดินทางแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eTA) เป็นข้อกำหนดในการเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าที่ต้องการเดินทางไปแคนาดาทางอากาศ eTA เชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง ซึ่งมีอายุ 5 ปี หรือจนกว่าหนังสือเดินทางจะหมดอายุ ทั้งนี้ขี้นอยู่กับว่ากรณีใดจะเกิดขี้นก่อน หากคุณได้รับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ คุณจะต้องสมัครขอ eTA ใหม่

ด้วย eTA ที่ยังมีอายุ คุณจะสามารถเดินทางไปแคนาดาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับการพำนักระยะสั้น (โดยปกติไม่เกินครั้งละ 6 เดือน) คุณไม่จำเป็นต้องใช้ eTA สำหรับการเดินทางภายในประเทศแคนาดา

eTA ไม่รับประกันการเข้าประเทศแคนาดา เมื่อคุณมาถึงแคนาดา เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการพรมแดนจะขอดูหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆของคุณ คุณต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่าคุณมีสิทธิ์เข้าประเทศแคนาดา

ใครจำเป็นต้องใช้ eTA ในการเดินทางไปแคนาดา?

ผู้เดินทางมี 4 ประเภท:

 1. ผู้เดินทางที่จำเป็นต้องใช้ eTA:
  • ชาวต่างชาติที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจำเป็นต้องใช้ eTA เพื่อบินไปหรือเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินของแคนาดา ผู้เดินทางเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้ eTA หากเดินทางเข้ามาด้วยรถยนต์ รถประจำทาง รถไฟ หรือเรือ (รวมทั้งเรือสำราญ)
 2. ผู้เดินทางที่อาจมีสิทธิ์สมัครขอ eTA:
 3. ผู้เดินทางที่ไม่สามารถสมัครขอ eTA ได้และจำเป็นต้องพกเอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ:
 4. ผู้เดินทางที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนด eTA
รายการเอกสารแสดงสถานะที่ยอมรับทั้งหมดสำหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรโดยชอบด้วยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา

คุณต้องมีหลักฐานแสดงสถานะอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรโดยชอบด้วยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา เช่น เอกสารใดเอกสารหนึ่งต่อไปนี้:

 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรที่ถูกต้อง (แบบฟอร์ม I-551)
 • หนังสือเดินทางชาวต่างประเทศที่มีตราประทับ I-551 ชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ (หรือเรียกว่าตราประทับ Alien Documentation, Identification and Telecommunication [ADIT])
 • หนังสือเดินทางชาวต่างประเทศที่มีข้อความบันทึก I-551 ชั่วคราวระบุไว้ (“Upon endorsement serves as temporary I-551 evidencing permanent residence for 1 year” (เมื่อได้รับการรับรอง จะทำหน้าที่เป็น I-551 ชั่วคราวซึ่งเป็นหลักฐานแสดงการมีถิ่นที่อยู่ถาวรเป็นเวลา 1 ปี”)) สำหรับวีซ่าคนเข้าเมืองที่อ่านด้วยเครื่องได้เมื่อมีการรับรองด้วยตราประทับการเข้าประเทศของหน่วยงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ
 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรที่หมดอายุแล้ว (แบบฟอร์ม I-551) พร้อมแบบฟอร์ม I-797 (หนังสือแจ้งการดำเนินการ) สำหรับแบบฟอร์ม I-751 ที่รอดำเนินการ (คำร้องเพื่อถอนเงื่อนไขว่าด้วยการมีถิ่นที่อยู่ถาวร) หรือแบบฟอร์ม I-829 (คำร้องโดยนักลงทุนเพื่อถอนเงื่อนไขว่าด้วยสถานะผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร)
 • บัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรที่หมดอายุแล้ว (แบบฟอร์ม I-551) พร้อมแบบฟอร์ม I-797 (หนังสือแจ้งการดำเนินการ) สำหรับแบบฟอร์ม I-90 ที่รอดำเนินการ (คำขอเพื่อเปลี่ยนบัตรผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวร [กรีนการ์ด])
 • ใบอนุญาตให้กลับเข้าประเทศที่ถูกต้อง (แบบฟอร์ม I-327)
 • แบบฟอร์ม I-94 ที่มีตราประทับ I-551 ชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ (ตราประทับ ADIT) และรูปถ่ายในรูปแบบหนังสือเดินทาง

ดูรายการทั้งหมดเกี่ยวกับ ข้อยกเว้น eTA

ฉันจะสมัครขอ eTA สำหรับการเดินทางไปแคนาดาได้อย่างไร?

สมัครขอ eTA บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลแคนาดาเท่านั้น

การสมัครขอ eTA เป็นกระบวนการที่ดำเนินการทางออนไลน์ซึ่งทำได้ง่ายและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที ผู้สมัครส่วนใหญ่จะได้รับการอนุมัติ eTA (ทางอีเมล) ภายในเวลาไม่กี่นาที อย่างไรก็ตาม หากมีการร้องขอให้ส่งเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม คำขอบางกรณีอาจใช้เวลาหลายวันในการ พิจารณา คุณควรได้รับการอนุมัติ eTA ก่อนจองเที่ยวบินไปแคนาดา

eTA มีค่าธรรมเนียม 7 ดอลลาร์แคนาดา คุณสามารถสมัครและชำระเงินได้ทีละหนึ่งคนเท่านั้น

ในการกรอกแบบฟอร์ม คุณจะต้องใช้หนังสือเดินทาง บัตรเครดิต และที่อยู่อีเมล นอกจากนี้ พร้อมกับการตอบคำถามบางข้อ

หลีกเลี่ยงการเกิดข้อผิดพลาดเวลาที่คุณสมัคร

คุณจะประสบปัญหาในการบินไปแคนาดา หากคุณใส่หมายเลขหนังสือเดินทางผิดในแบบฟอร์ม eTA

ดูคำแนะนำได้ที่ คู่มือช่วยเหลือ eTA (PDF, 2,67 Mo) และทำตามคำแนะนำเพื่อป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางของคุณให้ถูกต้อง

ใช้หมายเลขที่อยู่ด้านบนของหน้าข้อมูลหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่ายของคุณ)

สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปสนามบิน

เมื่อเราอนุมัติ eTA ของคุณแล้ว eTA จะเชื่อมโยงกับหนังสือเดินทางที่คุณใช้สมัคร คุณต้องแสดงหนังสือเดินทางนี้เวลาที่คุณเช็คอินเที่ยวบินไปแคนาดา

เจ้าหน้าที่สายการบินจะสแกนหนังสือเดินทางของคุณเพื่อยืนยันว่าคุณมี eTA ที่ถูกต้อง หากคุณไม่มี eTA ที่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถขึ้นเครื่องได้

สมัครขอ eTA

ยืนยันว่าหมายเลขหนังสือเดินทางถูกต้อง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาที่สนามบิน เมื่อ eTA ของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ตรวจสอบว่าหมายเลขหนังสือเดินทางที่อยู่ในอีเมลอนุมัติ eTA ตรงกับหมายเลขในหนังสือเดินทางของคุณ หากไม่ตรงกัน คุณต้องสมัคร eTA ใหม่

Détails de la page

Date de modification :